Norbert Kulesza

  Uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych i Pomaturalnym Studium
  Reklamy. 
  Studiował na wydziale profilaktyki społecznej Uniwersytetu
  Warszawskiego. 

Jest laureatem m.in: 
Nagrody Stowarzyszenia Literackiego w Łodzi (1992)
Nagrody Wydawców The National Library of Poetry (USA, 1994)
Nagrody Konfraternii Poetyckiej (1995)
Nagrody im. Krzewniaka (1996)

Jego wiersze były tłumaczone na język angielski, hiszpański, szwedzki, arabski i litewski.
W 1995 roku został nominowany do tytułu Poety Roku przez International Society of Poets (USA).

Publikował swoje artykuły (reportaże i recenzje) w pismach: "Itd", "Magazyn Literacki", "Ksi±żki".

Wydał dwa tomiki poetyckie:
Budda jest kobiet±  
(I wydanie: Stowarzyszenie Literackie w Łodzi, 1992. II wydanie: Wyd. Przed¶wit, Warszawa 1996)
Bogowie ¶pi± na rusztowaniach  
(Wyd. Przed¶wit, Warszawa 1996).

 

 Powrót